Prowadzenie wózka widłowego tylko na pozór wydaje się być pracą relatywnie nieskomplikowaną. W praktyce operator wózków widłowych coraz częściej musi łączyć kompetencje twarde i miękkie; doskonale prowadzić pojazd, ale też poruszać się w meandrach BHP, logistyki magazynowej i dbać o detale techniczne. 

W branży magazynowej coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, iż operator wózka widłowego to jeden z kluczowych pracowników w kontekście prowadzenia logistyki. Szybki, sprawny i efektywny pracownik zapewni dbałość o wszelkie procesy transportowe. Osoba, która ma problemy z prowadzeniem pojazdu zwalnia obsługę zamówień. W skali np. miesiąca może odgrywać to niemałe znaczenie. 

Praca operatora wózka widłowego polega na obsłudze specjalistycznego sprzętu służącego do przenoszenia, podnoszenia, i obsługi różnych rodzajów ładunków. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na widoczne różnice w zakresie obowiązków operatorów w zależności np. od specyfiki miejsca, w którym pracuje. 

Operator wózka magazynowego zajmujący się głównie transportem wewnętrznym działa przede wszystkim w zamkniętych przestrzeniach, gdzie zajmuje się kompletacją zamówień, układaniem towarów na półkach oraz załadunkiem i wyładunkiem samochodów dostawczych. Gdy jednak operowanie wózkiem widłowym dotyczy np. działu produkcji, skala odpowiedzialności jest większa – taka osoba wpływa na to, w jaki sposób przebiega transport surowców i półproduktów na linie produkcyjne. Podobnie jak w przypadku magazynu, w zakresie kompetencji jest także przewóz gotowych wyrobów, przez co należy znać  specyfikę produkcji i zasady działania linii produkcyjnej.

Inaczej wygląda zakres zadań w przypadku pracy operatora na budowie. Tu bardzo ważne jest prowadzenie sprzętu w nietypowych warunkach – wąskich przejściach, na nierównościach. Nabiera to znaczenia wtedy, gdy operowanie wózkiem widłowym to praca specjalistyczna – np. zakładająca kierowanie nim w chłodniach czy podczas transportu materiałów niebezpiecznych. 

Reasumując: każdy operator – niezależnie od swoistej specjalizacji – ma trzy podstawowe zakresy zadań:

  • ogólna obsługa i kontrola wózka widłowego
  • dbałość o BHP – bezpieczeństwo, procedury, przestrzeganie zasad wewnętrznych
  • analiza – ale nie szczegółowa; wynikająca z użytkowania – stanu technicznego wózka. 

Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Prowadzenie wózka widłowego wymaga zaliczenia specjalistycznego kursu, który jest obowiązkowy. Aby go zaliczyć, trzeba zdać zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. 

Pierwsza z nich obejmuje głównie budowę i rodzaje wózków widłowych w kontekście ich użytkowania. Opisuje również zasady eksploatacji i konserwacji. Coraz większy nacisk kładzie się na szkoleniach na zasady BHP przy obsłudze, a także przepisy regulujące proces obsługi. 

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia na wózki widłowe musi również przejść badania lekarskie oraz zaliczyć z pozytywną opinią psychotesty na wózki widłowe (więcej informacji na temat psychotestów przeczytasz w artykule “Badania psychotechniczne dla operatorów wózków”) przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego na wózki widłowe.

Oczywiście kluczową kwestią jest praktyka – obsługa wózka widłowego w różnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Kurs i egzamin obejmują w rezultacie wykonywanie konkretnych zadań, takich jak podnoszenie, przewożenie i układanie ładunków. Połączone jest to z całym zestawieniem działań związanych z jazdą i i manewrowania wózkiem widłowym. 

Sam proces szkoleniowy jest ściśle regulowany – kursy prowadzą autoryzowane ośrodki, które posiadają odpowiednie uprawnienia od Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Bywają też autoryzowane przez innego rodzaju instytucje – np. prywatne placówki zapewniające edukację w zakresie logistyki czy magazynowania.

Co dzieje się po zaliczeniu szkolenia i pozytywnej ocenie na egzaminie? Przyszły operator dostaje świadectwo kwalifikacji, które uprawnia do prowadzenia wózków widłowych. Nie jest ono bezterminowe, ponieważ należy je odświeżać co pięć lat – wynika to m.in. z faktu, że sama technologia wózków widłowych i oczekiwania wobec operatorów się regularnie zmieniają. 

Kwestii przepisów nie można lekceważyć. Prowadzenie wózka widłowego bez wymaganych uprawnień może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Podstawą jest kodeks wykroczeń, który wskazuje w art. 116 § 1, że takie kierowanie bez uprawnień może zostać uznane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i pracy. Odrębną kwestią jest odpowiedzialność cywilna, ponieważ jeśli – ze względu na brak uprawnień – dojdzie do wypadku, osoba prowadząca wózek może zostać uznana za sprawcę szkód np. na mieniu firmowym. Duży nacisk na dbałość o przepisy kładą tu sami pracodawcy, ponieważ udostępniając wózek widłowy osobom bez ukończonych kursów zostają ukarani na podstawie przepisów BHP oraz ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

operator wózka widłowego

Jak wygląda praca operatora wózka w praktyce?

Zakres działań sprowadza się do sprawnej, bezpiecznej i efektywnej obsługi ładunków np. w magazynie. Odbywać się to musi przy pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi magazynowania i transportu towarów.

W efekcie, praca operatora wózka widłowego jest nie tylko wymagająca, ale także kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całego łańcucha dostaw w sektorze logistycznym i magazynowym. Wymaga precyzji, umiejętności i ciągłego doskonalenia kwalifikacji.

Nie idzie jednak za tym ponadprzeciętne wynagrodzenie. W Polsce średnia pensja operatora wózka widłowego wynosi około 3500-4500 zł brutto – jeśli analizować medianę, tylko ok. 20% w 2023 r. Zarabiało więcej niż 4300 zł. Można się jednak spodziewać, że wartości te wzrosną wraz z coraz poważniejszymi zadaniami, jakie czekają operatorów. Przykładem są kraje Europy Zachodniej, gdzie standardowe wynagrodzenia sięgają ok. 3000 euro.