Kursy na wózki widłowe zyskały na niemałej popularności wraz z rosnącą lawinowo liczbą ofert dla operatorów. Dodatkowo rosną też standardy dla osób, które są zatrudnione w magazynach i ogólnie pojętej logistyce. Efekt? Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych stały się nie tylko standardem pracy i wymogiem pracy dla osób pracujących przy produkcji. Dziś to także kwestia bezpieczeństwa oraz – o czym warto pamiętać – efektywności pracy.

Prawo do prowadzenia wózków widłowych jest ściśle regulowane – stąd po kursy oraz idące za tym uprawnienia sięgają kolejne roczniki potencjalnych kandydatów. Co warto wiedzieć planując naukę w tym zakresie? Oto kompendium wiedzy, które odpowiada m.in. na takie pytania jak:

  • Co jest niezbędne do tego, by prowadzić wózek widłowy?
  • Jak wygląda kurs wózków widłowych w praktyce?
  • Na ile lat można dostać uprawnienia na wózki widłowe? 

Należy zwrócić uwagę na kwestię czasową: prawo w tym zakresie się może zmieniać – stąd ważne jest, by regularnie monitorować ewentualne zmiany. 

Jakie trzeba mieć uprawnienia na wózki widłowe w Polsce?

Prawo dotyczące wózków widłowych jest bardzo precyzyjne i nie pozostawia pola do interpretacji. W Polsce – aby móc legalnie obsługiwać wózki widłowe – należy mieć specjalistyczne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). 

Wskazują one, że dana osoba osoba jest odpowiednio przeszkolona i – na podstawie egzaminu – zdobyła niezbędne kwalifikacje do bezpiecznego i prawidłowego obsługiwania wózków widłowych. 

Same uprawnienia są więc dość jednolite. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sam proces zdobycia wymaga od kandydata spełnienia kilku konkretnych warunków. Oprócz tego, że dany kandydat musi być pełnoletni, niezbędne są:

Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do kursu trzeba przejść badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

Szkolenie

To kompleksowe zestawienie kursów w części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza obejmuje przepisy BHP, technikę pracy oraz szeroki zakres obsługi i konserwacji wózków. Część praktyczna stanowi potwierdzenie umiejętności obsługi wózka widłowego.

Egzamin UDT

Po zakończeniu szkolenia, kandydat musi zdać egzamin przed komisją UDT. On złożony jest formalnie z części pisemnej w formie testu oraz praktycznej, gdzie oceniane są umiejętności obsługi wózka.

Należy zwrócić uwagę na fakt, różnych kategorii uprawnień. Są one ściśle powiązane od typu wózków widłowych. W ten sposób można wyróżnić np. wózki z wymiennym osprzętem, z napędem silnikowym czy ręczne. Tu należy kierować się – za UDT – dwiema głównymi kategoriami uprawnień. To:

Wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane – wszystkie kategorie

Kategoria nadrzędna zapewniająca możliwość obsługiwania wszystkich rodzajów wózków, łącznie z wózkami specjalizowanymi. To modele zapewniające np. unoszenie operatora oraz urządzenia ze zmiennym wysięgnikiem. Operatorzy posiadający tę kategorię uprawnień mogą prowadzić wózki o dowolnym, nielimitowanym udźwigu, nieograniczonej wysokości podnoszenia oraz wyposażone w każdy typ napędu. 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

To węższa grupa, która pozwala na prowadzenie, kierowanie i obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych (np. ładowarek teleskopowych i wózków z osobą unoszoną razem z ładunkiem).

Warto też zauważyć, że rośnie presja na to, by posiadać dodatkowe certyfikaty lub uprawnienia specjalistyczne – np. wtedy, gdy prowadzenie wózka widłowego zakłada kierowanie nim w szczególnie niebezpiecznych lub specyficznych warunkach.

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy

operator po kursie w wózku widłowym

Zdobycie uprawnień na wózki widłowe jest procesem, który wymaga od kandydatów spełnienia kilku kryteriów i przejścia przez dłuższy cykl szkoleniowy. Analizując oferty ośrodków szkoleniowych warto znaleźć certyfikowane centrum szkoleniowe, które oferuje kursy na operatorów wózków widłowych od lat – to pewność wysokiej jakości edukacji obejmującej zaawansowaną praktykę i część teoretyczną.  

Sam kurs operatora wózka widłowego koncentruje się na wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, zasad BHP, budowy wózków widłowych, a także instrukcji ich obsługi i konserwacji. Część praktyczna to nauka obsługi wózka, w tym prawidłowego podnoszenia, przewożenia i składowania ładunków. Zaliczenie egzaminu UDT kończy się wydaniem certyfikatu, który potwierdza uprawnienia na wózki widłowe. .

Nie można edukacji kończyć na tym etapie – branża logistyczna wymaga regularnej aktualizacji wiedzy. Aby utrzymać ważność uprawnień, co pięć lat trzeba uczestniczyć w kursie dokształcającym i zdać egzamin sprawdzający aktualny stan wiedzy. 

Na czym polega kurs na wózki widłowe?

Najwięcej wątpliwości zazwyczaj budzi to, jak przebiega kurs i co obejmuje. Jak wygląda to w szczegółach? Część teoretyczna koncentruje się na sferze m.in. prawnej – omawiane są przepisy BHP związane z obsługą wózków widłowych, prawa pracy oraz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugim fundamentem jest teoretyczna wiedza techniczna  – np. z zakresu budowy wózka. Uczestnicy szkoleń poznają budowę i zasadę działania wózków widłowych, w tym układy napędowe, hydrauliczne i elektryczne. Specjaliści wskazują też na tzw. dobre zasady eksploatacji, konserwacji i tego, jak zachowywać się w razie potencjalnych awarii.

Drugą częścią jest praktyka w zakresie obsługi wózka – nauka podstawowych operacji, takich jak prowadzenie, podnoszenie i umieszczanie ładunków na regałach, a także manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Na tej podstawie przeprowadzane są ćwiczenia symulujące codzienne zadania operatora, w tym załadunek i rozładunek towarów. Szkolenia UDT przewidują również duży nacisk na naukę nawyków w razie procedur awaryjnych. 

Standardowy kurs podstawowy trwa kilka dni, a uzyskane uprawnienia są ważne przez okres 5 lat. Następnie wymagane jest odbycie kursu odnowieniowego. Czy stare uprawnienia na wózki widłowe są ważne? Tak, ale tylko do momentu wygaśnięcia ich ważności. Po tym czasie konieczne jest przystąpienie do kursu aktualizującego wiedzę i umiejętności.

Kurs na wózek widłowy – czy to się opłaca?

Oczywiście kurs i egzamin wiążą się z wydatkami – często ponoszą je pracodawcy. Niewątpliwie warto sięgnąć po taką możliwość ze względu na zwiększone kwalifikacje zawodowe. Kluczowe jest, aby kurs operatora wózka widłowego był prowadzony przez doświadczonych trenerów oraz aby zawierał wszystkie niezbędne elementy, tak aby kursant był przygotowany do bezpiecznej i efektywnej pracy. Koszt kursu oraz egzaminu może się znacząco różnić w zależności od ośrodka – analizując ceny, warto sprawdzić opinie o poszczególnych punktach.