Awaryjność wózków widłowych jest obecnie nieporównywalnie mniejsza niż przed laty, ale nadal – szczególnie w razie intensywnej eksploatacji – bywają one narażone na przeciążenia, uszkodzenia mechaniczne czy po prostu stopniową utratę właściwości mechanicznych. W takich sytuacjach niezbędny jest serwis wózków widłowych. Jak działa on w praktyce? 

Usterki wózków widłowych zdarzają się zarówno w przemyśle jak i w magazynach. Efekt? Na serwis wózków widłowych patrzy się obecnie szerzej niż tylko samą naprawę – rośnie znaczenie profilaktyki, budowania świadomości jak dbać o sprzęt, by ograniczyć ryzyko potencjalnych awarii. Zarówno właściciele, jak i operatorzy muszą być świadomi, kiedy pomoc serwisu staje się konieczna, by zapewnić nieprzerwaną pracę maszyn. Jak wygląda to w praktyce?

Usterka wózka widłowego – te problemy zdarzają się najczęściej

Mimo, że awarie wózków widłowych to sfera bardzo indywidualna – wynikająca np. z tego, jak konserwuje się urządzenie, można sprowadzić potencjalne problemy techniczne do kilku wspólnych cech i wyzwań. 

Bardzo często zdarzają się uszkodzenia układu hydraulicznego. Wynika to z faktu, że ten jest odpowiedzialny za podnoszenie i opuszczanie wideł – w praktyce więc uszkodzenia mogą całkowicie unieruchomić wózek. Awarie systemu hydraulicznego w wózkach widłowych są poważnym problemem, który może znacząco wpłynąć na wydajność pracy. 

Z czego wynikają? Często to prozaiczne błędy eksploatacyjne. Przykładem mogą być uszkodzone uszczelki zapobiegające wyciekom płynu hydraulicznego. W miarę starzenia się lub z powodu uszkodzeń mechanicznych mogą pękać, co prowadzi do utraty płynów, a w końcowym rezultacie – do awarii.

Powiązany bywa z tym inny, dość banalny problem – zanieczyszczenie płynu. Brud, kurz czy inne nieczystości mogą dostać się do układu i powodować zatarcia oraz uszkodzenia pompy hydraulicznej i innych komponentów. W tym przypadku mały kłopot prowadzi więc do zdecydowanie poważniejszych. 

Duże znaczenie odgrywa to, czy operator zwraca uwagę na bieżący stan podzespołów. Na przykład –  wspomniane węże hydrauliczne, będąc narażone na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia czy zgięcia, nie zadziałają prawidłowo. Ograniczenia przepływu płynu przekładają się wtedy na niewłaściwą temperaturę roboczą. Nadmierna temperatura prowadzi do degradacji płynu hydraulicznego i uszkodzenia elementów. Trzeba jednak uważać też na sytuację odwrotną: zbyt niska może spowodować zgęstnienie płynu i utratę wydajności. Stąd tak istotny jest monitoring wózka widłowego – analiza jego stanu i bieżących usterek. 

Jak tego typu uszkodzenia przekładają się na pracę wózka widłowego? 

Niewłaściwie działająca hydraulika to przede wszystkim spadek mocy podnoszenia. Wyciek płynu hydraulicznego lub inne uszkodzenia mogą prowadzić do słabszego ciśnienia, co bezpośrednio wpływa na zdolność wózka do podnoszenia ciężkich ładunków.

Innym z efektów będzie bardzo odczuwalna nierówna praca systemu podnośników – widła uniemożliwią precyzyjne manewrowanie ładunkami.

Niewydolny układ hydrauliczny może wymagać większej mocy do pracy, co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa w wózkach spalinowych lub energii w wózkach elektrycznych. Reasumując: awarie to zawsze – jakże kosztowne – przestoje oraz idące za nimi koszty napraw. 

Co zrobić, by zredukować ryzyko uszkodzeń wózka widłowego? 

Podstawą jest rozpoznanie i szybka naprawa uszkodzeń – powinno do tego dojść na wczesnym etapie. Regularna kontrola i konserwacja przez wykwalifikowany serwis wózków widłowych pozwala zmniejszyć zagrożenie – zgodnie z zasadą, że chorobom lepiej jest zapobiegać, niż je leczyć. 

Pozostałe potencjalne problemy techniczne wózków widłowych

Co za wyjątkiem hydrauliki może być zagrożeniem dla efektywnego działania wózków widłowych? Często zdarzają się problemy z baterią i układem elektrycznym, co prowadzi do braku mocy. Częstą przyczyną są źle utrzymane połączenia i prozaiczna niedbałość o detale w tym względzie. Konsekwencją bywają awarie silnika w sytuacji, gdy odczuwalne są problemy z odpalaniem lub utrzymaniem mocy – wynika to z powodu uszkodzeń w układzie paliwowym, zapłonowym czy chłodzenia.

Odrębną kwestią są uszkodzenia mechaniczne. Te najczęściej dotykają masztu i wideł wózków, co ogranicza potencjał transportowy urządzeń. Tu rzadziej jest to efekt eksploatacji czy upływającego czasu, a częściej – np. nadmiernego obciążania. 

Naprawa wózków widłowych krok po kroku

serwis wózków widłowych warsztat

 

 

 

Serwis wózków widłowych – niezależnie od tego, gdzie jest awaria – zaczyna się od diagnozy problemu. Ważne jest, by na typ etapie sprawą zajmował się specjalista – doświadczony technik, który potrafi ocenić uszkodzenia pod kątem potrzeby wymiany części. Stąd waga i istota profilaktyki, ponieważ regularne kontrole i przeglądy pozwalają odnotować problemy jeszcze zanim staną się one groźne dla maszyny. 

Jak wygląda proces diagnozy i naprawy? Podczas inspekcji wizualnej technik przeprowadza dokładną analizę sprzętu – odnotowuje np. zauważalne uszkodzenia i pęknięcia. W przypadku hydrauliki przeprowadza testy ciśnieniowe, by sprawnie  zlokalizować ewentualne wycieki lub słabe punkty w układzie.

Sama naprawa najczęściej zakłada demontaż uszkodzonych elementów i wymianę na nowe. Powiązane jest to z czyszczeniem układów i montażem nowych elementów.

Duże znaczenie – w przypadku elementów tego wymagających – odgrywa przetestowanie urządzenia czy też jego kalibracja. Cały proces naprawy kończy ostateczna inspekcja, a następnie weryfikacja i aktualizacja dokumentacji. Należy zadbać o to, by wszystkie działania serwisowe zostały opisane w formie raportu. 

Standardem – patrząc z punktu widzenia serwisów – stają się też instrukcje dla operatora. Dotyczą one np. tego, jak powinna wyglądać dalsza eksploatacja i konserwacja, aby zapobiec przyszłym problemom.

Jak widać, proces ten wymaga starannego planowania, precyzyjnego wykonania i ścisłego przestrzegania wytycznych producenta. Powinno się to przełożyć na sprawne i bezpieczne działanie wózka widłowego na lata. 

Serwis wózków widłowych – dojazd do klienta

Ważnym ułatwieniem dla firm wykorzystujących wózki widłowe jest mobilność serwisantów. Wyspecjalizowane w tym podmioty świadczą usługi na miejscu, nie wymagając transportu uszkodzonego sprzętu. Dzięki mobilnym jednostkom serwisowym, naprawy są wygodniejsze i szybsze. Pozwala to – co niewątpliwie ważne dla zleceniodawców – minimalizować przestoje w działalności przedsiębiorstwa.