Księga rewizyjna wózka widłowego to dowód na to, jak ważne w logistyce czy pracach transportowych ważne są szczegóły. Jej zawartość to prawdziwa skarbnica wiedzy o maszynie – jej możliwościach, eksploatacji, potencjalnych zagrożeniach. Warunkiem jest jej skrupulatne i właściwe prowadzenie.

Księga rewizyjna stanowi najważniejszy dokument, który charakteryzuje dany wózek widłowy. Ze względu na swoją funkcję oraz zawartość, stanowi istotny element w kontekście eksploatacji sprzętu. Jej zapisy odpowiadają na pytania o to, czy – i kiedy – potrzebny jest serwis wózka widłowego, jaki jest potencjał udźwigu czy kto dokonywał prac technicznych.

Zawartość księgi rewizyjnej wózka widłowego

Księga rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem, który przede wszystkim zawiera dane techniczne i eksploatacyjne urządzenia. W jej skład wchodzą informacje o przebiegu okresowych przeglądów technicznych, wymianach części czy przeprowadzonych naprawach. Księgę wypełnia pracownik odpowiedzialny za obsługę i konserwację wózka widłowego lub inna kompetentna osoba wyznaczona do tego zadania. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy z urządzeniem i śledzenia jego historii eksploatacji.

Warunkiem prawidłowości księgi jest skrupulatność – na ten element należy zwrócić bezwzględną uwagę. Tymczasem często zdarza się, że dochodzi do błędów – to np. niedokładne lub niepełne wpisywanie informacji. Dobra księga rewizyjna to taka, w której umieszczony zostaje każdy detal: począwszy od wymiany złącza po kompleksowe naprawy.

Należy pamiętać, że księgi rewizyjne wózków widłowych mają status dokumentacji urzędowej. Formalne wydanie księgi rewizyjnej wózka widłowego przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego (UDT), któremu przypada również obowiązek regularnej kontroli stanu technicznego urządzenia. W praktyce oznacza to, że księga rewizyjna UDT to dokument o dużej mocy prawnej, której niewłaściwe prowadzenie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Prowadzenie księgi rewizyjnej

Jak prawidłowo prowadzić księgę rewizyjną dla wózka widłowego

Odpowiedź tylko na pozór może zostać sprowadzona do stwierdzenia: „dokładnie”. Jak powinno to wyglądać w praktyce? Prawidłowe prowadzenie księgi rewizyjnej dla wózka widłowego jest niezbędne dla zachowania pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa urządzenia. Podstawą jest wspomniana dokładność i kompletność danych. Każdy przeprowadzony przegląd czy naprawa powinna zostać zapisana w księdze rewizyjnej. Wpisy powinny zawierać datę, opis działania oraz dane osoby wykonującej czynności. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na systematyczność, ponieważ księga powinna być prowadzona na bieżąco, bez pomijania żadnych informacji.

Wyzwaniem bywa estetyka i przejrzystość. Z księgi korzystać będzie wiele osób – trzeba więc zadbać o bezproblemową możliwość odczytu danych. Należy też unikać skrótów myślowych czy niejasnych sformułowań. Odrębną kwestią jest archiwizacja księgi rewizyjnej. Należy zadbać o to, by była przechowywana w bezpiecznym miejscu, a jej kopie powinny być regularnie zapisywane na wypadek potrzeby odzyskania danych.

Księgi rewizyjnej nie można traktować tylko jako obowiązku

Warto na potrzebę prowadzenia księgi UDT spojrzeć z szerszej perspektywy. Prowadzenie jej to nie tylko prawny oblig, ale również sposób na utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności. Zapewnia długotrwałą i bezpieczną pracę wózka widłowego oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych przestojów.