Opublikowano:

Najważniejsze informacje o pracy konserwatora wózków widłowych

kierownica wózka widłowego

Zakup używanego wózka widłowego do firmy to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz znaczne ułatwienie pracy na magazynie, czy hali produkcyjnej. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do działania zgodnie z dość rygorystycznymi przepisami w zakresie rejestracji i konserwacji wózków widłowych.

Warto również wziąć pod uwagę, że w pojeździe może zdarzyć się usterka. Dlatego należy sprawować pieczę nad wózkami widłowymi, utrzymując je w dobrym stanie technicznym oraz spełniając wymagania Urzędu Dozoru Technicznego. Dobrym pomysłem jest utworzenie stanowiska konserwatora wózków widłowych. Co należy do jego obowiązków? Dlaczego warto stworzyć oddzielne stanowisko konserwatora, jeśli posiada się więcej wózków w firmie?

Dlaczego warto stworzyć osobne stanowisko dla konserwatora?

Konserwacje wózków widłowych powinny odbywać się co 30 dni dla urządzeń z pełnym dozorem oraz co 60 dni – bez niego. Przegląd konserwatorski to koszt od 50 do 150 złotych netto bez dojazdu. Przegląd pojazdu może kosztować od 500 do 1000 złotych netto, a roboczogodzina pracy serwisanta jest wyceniania na średnio 100,00 złotych netto.

Jeśli w przedsiębiorstwie znajdują się 1, czy 2 wózki widłowe, można korzystać z zewnętrznej firmy, która będzie wykonywała przeglądy konserwacyjne zwykłe oraz sprawowała pieczę techniczną nad pojazdami. W przypadku rozbudowanej floty zdecydowanie bardziej opłacalnym finansowo rozwiązaniem będzie utworzenie stanowiska konserwatora wózków widłowych i zatrudnienie nowego pracownika z uprawieniami lub opłacenie kursu (koszt około 2000 złotych) jednemu z operatorów.

Czego może wymagać pracodawca od przyszłego konserwatora?

Pracownik poszukiwany na stanowisko konserwatora – do sprawowania dozoru technicznego nad wózkami widłowymi oraz ewentualnie innymi maszynami – musi spełnić określone wymagania. Przede wszystkim o stanowisko może ubiegać się jedynie osoba pełnoletnia, z wykształceniem co najmniej zawodowym, ciesząca się dobrym stanie zdrowia. To absolutne minimum, niezbędne są również określone przez przepisy uprawnienia.

Jakie uprawienia powinien posiadać konserwator?

Poszukując osoby na stanowisko konserwatora wózków widłowych lub kierując operatora na szkolenie, trzeba wiedzieć, że są dwa rodzaje uprawnień, na podstawie których pracownik ma odpowiednie kwalifikacje, by przeprowadzać kontrole, wykonywać konserwacje wózków i naprawiać urządzenia. Należą do nich:

  • IWJK – prace konserwatorskie można wykonywać na jezdniowych wózkach podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózkach specjalizowanych.
  • IIWJK – konserwacje mogą być przeprowadzane wyłącznie dla wózków jezdniowych podnośnikowych o mechanicznym napędzie podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych.

Legitymacja konserwatora jest wydawana przez Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnie zdanym egzaminie. Nabyte uprawnienia są ważne bezterminowo, dlatego, jeśli ma zostać zatrudniony nowy pracownik, warto sprawdzić jego aktualną wiedzę.

Co należy do obowiązków konserwatora wózków?

Konserwator wózków widłowych jest zobowiązany do dbania o właściwy stan techniczny urządzeń. Obejmuje to następujące czynności:

  • sprawowanie pieczy nad właściwą obsługą pojazdu;
  • regularne i rzetelne wykonywanie konserwacji oraz wprowadzanie odpowiednich adnotacji w Dzienniku konserwacji wózka;
  • przeprowadzanie na bieżąco kontroli stanu technicznego pojazdów (również mechanizmów napędowych oraz układu hamulcowego i zamocowań);
  • dokonywanie na bieżąco sprawdzenia stanu elementów odpowiadających za bezpieczeństwo;
  • przyglądanie się działaniu urządzeń sterujących oraz sygnalizacyjnych;
  • kontrolowanie działanie urządzeń oświetleniowych;
  • usuwanie na bieżąco przyczyny usterek i awarii, naprawianie pojazdów;
  • decydowanie o odstawieniu pojazdu, jeśli jego stan techniczny nie spełnia wymogów i norm.

Bardzo ważnym zadaniem konserwatora jest usuwanie na bieżąco przyczyn usterek i awarii. To pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, usprawni pracę operatorów wózków widłowych oraz zmniejszy straty finansowe generowane z tytułu przestoju w pracy pojazdów.

Jak zorganizować pracę konserwatorowi wózków?

Pracownik – konserwator najczęściej wykonuje swoje obowiązki na terenie zamkniętym zakładu pracy: na hali lub w warsztacie, gdzie warto umieścić niezbędne narzędzia. Konserwator wózków może odpowiadać za inne urządzenia w przedsiębiorstwie: zajmować się ich czyszczeniem i drobnymi naprawami. Może być również operatorem wózków widłowych, który łączy pracę logistyczną z dozorem technicznym.

Przedsiębiorstwo powinno dbać o wszystkie posiadane urządzenia, w tym o wózki widłowe. Odpowiednia opieka techniczna to gwarancja długiego utrzymania pojazdów w ruchu.

Najnowsze wózki widłowe w ofercie   Zobacz wszystkie