Spełnienie wszystkich założeń formalnych, właściwa konserwacja sprzętu, praca zgodnie z instrukcją producenta – to podstawowe zasady, jakich należy przestrzegać podczas obsługi i użytkowania wózków widłowych. O ile kwestie proceduralne zwykle nie budzą większych wątpliwości, nieco inaczej jest w przypadku ogólnej dbałości o pojazd. Jak powinna wyglądać prawidłowa konserwacja wózków widłowych?

Wózek widłowy wymaga zachowania bardzo precyzyjnie określonych procedur w kontekście użytkowania i konserwacji. Przede wszystkim: nie każdy może być odpowiedzialny za dbałość o jego stan. Tę kwestię reguluje prawo.

Zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki z 10 maja 2002 r. – dotyczy ono bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – do obsługi, a zarazem konserwacji można dopuścić pracownika, który ukończył 18 lat. Warunkiem jest również uzyskanie uprawnień operatora zgodnie z osobnymi przepisami. Prawo zakłada jednak sytuację, w której ten może mieć imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę. Jest ono ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Kluczową kwestią jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, które uprawniałoby do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Można je uzyskać we właściwej jednostce dozoru technicznego. Proces ten reguluje ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. Precyzuje ono sprawę trybu sprawdzania wymaganych kwalifikacji podczas obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

serwis i konserwacja wózków widłowych

Jakie są obowiązki konserwatora wózka widłowego?

Zakres obowiązkowych prac realizowanych przez konserwatora określa rozporządzenie ministra gospodarki z 29 października 2013 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Obowiązki konserwatora wózka widłowego to:

 

 • przestrzeganie norm eksploatacji
 • dokonywanie obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach – i zakresie tematycznym – określonym przez instrukcje eksploatacji
 • sprawdzanie – w formie oględzin – stanu konstrukcji nośnej, połączeń spawanych i lutowanych.

Warto zauważyć, że prawo bardzo szczegółowo precyzuje poszczególne kwestie tego, co podlega sprawdzeniu w kontekście eksploatacji. To m.in.:

 • stanu technicznego wszystkich mechanizmów napędowych
 • analiza stanu działania układów hamulcowych
 • weryfikacja cięgien nośnych i mocowań
 • ocena działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników
 • sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
 • ogólna ocena prawidłowości obsługi wózka.

Warto zauważyć, że oprócz standardowych prac, konserwacja wózków widłowych obejmuje szereg działań pozostałych. Są wśród nich m.in.:

 • bieżące usuwanie powstałych usterek oraz mniejszych nieprawidłowości w działaniu wózka
 • regularne raportowanie – z uwzględnieniem datowania i opisania zmian w dzienniku konserwacji – wyników przeglądów oraz pozostałych czynności
 • powiadomienie o mankamentach, które zadecydowały np. o wyłączeniu wózka z eksploatacji wraz z uwzględnieniem tych zmian w ramach wpisu do dziennika konserwacji.

Prace w formie przeglądów konserwacyjnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 30 dni w przypadku wózków jezdniowych:

 • z wysięgnikiem
 • z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia lub siedziskiem.

Inaczej kwestia ta wygląda wobec wózków jezdniowych podnośnikowych, które mają mechaniczny napęd podnoszenia i są prowadzone/ zdalnie sterowane. W Ich przypadku to czas 60 dni.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas rutynowej konserwacji powinny być możliwie jak najszybciej rozpoznane i naprawione. Szczególnymi powodami do reakcji są m.in.:

 • wycieki płynów z pojazdu
 • niestandardowy wskaźnik temperatury oleju na czerwonym polu
 • samoczynne gaśnięcie pojazdu lub problemy z jego uruchomieniem
 • niewłaściwie ładowanie akumulatora
 • nadmierna emisja spalin
 • nietypowy kolor dymu w przypadku wózków spalinowych
 • potencjalne uszkodzenia paska klinowego
 • kłopoty z hamowaniem
 • niewłaściwe ciśnienie w oponach
 • wygięcie masztu wózka.

Konserwacja wózków widłowych krok po kroku

Sam proces konserwacji można sprowadzić do bardzo przejrzystego układu następujących kolejno czynności. Podstawową jest przygotowanie maszyny oraz czyszczenie pojazdu.
W kolejnym etapie należy zwrócić uwagę na silnik – to serce urządzenia i najważniejszy element wózka widłowego. Warto wykorzystywać listę kontrolną konkretnych zadań tak, by konserwując silnik, nie pominąć żadnego punktu.
Niezbędne jest w kolejnym etapie sprawdzenie akumulatora. Według założeń powinno się to odbywać co ok. 250 godz. jego pracy. Równie ważny w tym kontekście jest prostownik. To newralgiczne elementy rzutujące swoim działaniem na sprawną pracę pozostałych elementów.

Innymi częściami wózka, które wymagają bardzo wnikliwej inspekcji są:

 • opony
 • widły
 • maszt
 • podwozie

W ostatnim etapie konserwacji należy zadbać – szczególnie w kontekście płynów – o układ hydrauliczny i hamulcowy. Proces konserwacji zakończy inspekcja akcesoriów oraz innych części ogólnych – od oświetlenia po pasy bezpieczeństwa.

Firma SAGO w swoim specjalistycznym warsztacie przeprowadza kompleksowy i profesjonalny serwis i konserwację wózków widłowych. Zapraszamy do kontaktu.