Opublikowano:

Jak wybrać odpowiednie widły do wózka widłowego?

widły do wózka widłowego

Wózki widłowe doskonale sprawdzają się w wielu branżach. Znacznie usprawniają pracę i stanowią niezastąpioną pomoc dla pracowników hal produkcyjnych i magazynów. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych typów pojazdów jest wózek jezdniowy podnośnikowy.
Służy do transportowania towaru o masie przekraczającej kilkunastu ton, a najczęściej jest używany do załadowywania i rozładowywania samochodów ciężarowych. By było to możliwe, wózek musi mieć zamontowane specjalne widły. Czy kierować się podczas dokonywania wyboru odpowiednich wideł do wózka?

Rodzaje wideł

By zapobiec uszkodzeniu przewożonych ładunków i infrastruktury magazynu bądź hali, do wózka widłowego należy dobrać odpowiednie widły. Są różne rodzaje osprzętu, do najpopularniejszych należą: FEM, DIN, widły z zaczepem standardowym lub typu PIN, przykręcane, widły bez zaczepów, powlekane. Informacje o tym, jaki rodzaj wideł jest przeznaczony do konkretnego modelu wózka widłowego, można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Wybierając idealnie dopasowany osprzęt, warto kierować się również wysokością płyty czołowej oraz dolnym prześwitem. Każde widły do wózków muszą również spełniać określone wymogi ustalone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymogi UDT wobec wideł

Widły muszą posiadać Świadectwo Zgodności, czyli dokument, który potwierdza ich wykonanie zgodne z przyjętymi normami. Do obowiązków dystrybutora należy wydanie Świadectwo do każdego kupionego kompletu. Podczas standardowej kontroli wózka widłowego lub przeglądu okresowego, pracownik Urzędu Dozoru Technicznego będzie sprawdzał Świadectwo Zgodności wideł, zgodność ich maksymalnego udźwigu z udźwigiem wózka, stopień zużycia wideł oraz występowanie uszkodzeń mechanicznych.

Jak określić, że już czas na wymianę wideł?

W przypadku nadmiernego zużycia wideł wózek nie zostanie dopuszczony do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego, dopóki osprzęt nie zostanie wymieniony. Nowe widły należy kupić, gdy stare są już nadmierne zużyte, czyli po prostu starte. Jak to ocenić? Należy za pomocą suwmiarki dokonać pomiaru grubości wideł na odcinku 5 centymetrów. Zużycie nie może przekroczyć 10% wartości początkowej lub 5 mm. Jeśli jest większe, widły należy wymienić na nowe.
Czym jeszcze należy kierować się, wybierając odpowiedni osprzęt?

Jak dobrać widły: udźwig i długość

Podstawowymi parametrami, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie wideł do wózka są ich udźwig i długość. To, jaką masę można podnieść konkretnymi widłami, musi dokładnie odpowiadać możliwościom technicznym wózka. Jeśli urządzenie ma udźwig 1 tony, to należy wybrać widły o dokładnie takim samym udźwigu. Osprzęt powinien mieć także odpowiednią długość. Należy dostosować ją do wielkości palet, które są przewożone wózkiem. Jeśli w magazynie lub na hali produkcyjnej są wykorzystywane przede wszystkim Europalety, widły muszą mieć długość minimalną 1200 mm.
Co jednak w przypadku, gdy sporadycznie są potrzebne dłuższe widły?

Przedłużki do wideł

Jeśli dłuższe widły do wózka są potrzebne jedynie okazjonalnie, zamiast kupować nowy osprzęt, wystarczy doposażyć urządzenie w specjalne przedłużki do wideł. Jest to rozwiązanie nie tylko tańsze (nie wymaga kupowania dwóch par wideł), ale również wygodniejsze – operator wózka może w kilka chwil nałożyć nakładki na zamocowane widły i w ten sposób szybko i sprawnie zwiększyć ich długość roboczą.
Każda para przedłużek powinna mieć odpowiednie Świadectwo Zgodności oraz podany maksymalny udźwig. Jednymi z najlepszych na rynku są przedłużki wykonane z pełnego profilu (zamkniętego), które zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa pracy, dzięki dużej wytrzymałości. Do wózków widłowych można dobrać również specjalne widły, które będą dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.

Dostosowanie wideł do specyfiki pracy wózków

Parametry wideł można dostosować do tego, jaki rodzaj ładunków ma być przewożony wózkiem widłowym. Widły mogą być pokryte powłoką antypoślizgową, mieć wbudowaną wagę (system ważący), która szybko pomoże określić, czy dany ładunek nie jest zbyt ciężki dla wózka. W magazynach i halach, gdzie palety są często ustawiane na stojakach, doskonale sprawdzą się specjalne widły teleskopowe. Co więcej, dostępne są również specjalne nakładki na widły do wózków: gumowe, jeśli urządzenia pracują z olejami lub w wilgotnych pomieszczeniach, czy absorbujące wstrząsy, jeśli przewożone towary są kruche i podatne na uszkodzenia.

Wybierając najlepsze widły do wózków widłowych, należy skupić się na określonych parametrach i wymaganiach UDT. Warto zawsze dobierać taki osprzęt, który spełnia wymagania hali produkcyjnej lub magazynu, by usprawnić pracę z wózkami widłowymi i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Najnowsze wózki widłowe w ofercie   Zobacz wszystkie