Opublikowano:

Wszystko, co należy wiedzieć o konserwacji wózka widłowego

Konserwacja wózka widłowego

Zakup wózka widłowego to dla przedsiębiorstwa bardzo duża inwestycja. Dlatego warto podjąć działania, które sprawią, że sprzęt pozostanie w dobrym stanie technicznym przez długie lata. Jedną z podstawowych czynności w ramach dbania o urządzenie jest regularne wykonywanie konserwacji. Co należy wiedzieć na temat przeglądów i utrzymania wózka w idealnej kondycji?

Przepisy prawa

Kwestie, związane z konserwacją wózka widłowego, reguluje Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 roku. Maszyny podlegają również rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r., a w związku z tym od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia znajdują się na wykazie maszyn podlegających dozorowi technicznemu.

Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów jest Urząd Dozoru Technicznego. To jego terenowy oddział wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wózków widłowych w danym przedsiębiorstwie. Właściciel urządzenia jest zatem zobowiązany do:

  • zgłoszenia każdego wózka do UDT, by dokonać jego rejestracji,
  • utrzymania wózka w stanie technicznym umożliwiającym jego rejestrację,
  • posiadania Dziennika konserwacji wózka widłowego (uwaga: jeden dziennik dla jednego wózka) oraz innej, niezbędnej dokumentacji technicznej,
  • regularnego zlecania niezbędnych konserwacji wózka uprawnionej osobie.

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie wózka w dobrym stanie technicznym?

W artykule 63 Ustawy o Dozorze Technicznym to pracodawca został wskazany, jako organ odpowiedzialny za eksploatację wózka widłowego, czyli zapewnienie terminowych konserwacji urządzenia oraz prawidłowych warunków dla jego działania.

Ustawa wskazuje również inne, bezpośrednio odpowiedzialne za wózki widłowe osoby spośród pracowników przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest operator.

Jego rola polega na monitorowaniu stanu technicznego urządzenia – uzupełnianiu dziennika eksploatacji po wykonaniu codziennego przeglądu wózka. Urządzeniami opiekuje się również konserwator, czyli pracownik z odpowiednimi uprawieniami, dokonujący przeglądów konserwacyjnych i drobnych napraw.

Jak często należy wykonywać konserwacje wózka?

Operator dokonuje oceny stanu technicznego maszyny codziennie przed rozpoczęciem pracy. Zgodnie z przepisami prawa, jako nadrzędne traktowane są zalecenia producenta danego modelu wózka widłowego – instrukcja eksploatacji.

Obowiązuje również stosowanie się do nich w zakresie częstotliwości przeprowadzania przeglądów urządzenia. Dopiero gdy brakuje takich danych, konserwacje muszą być dokonywane co 30 dni dla wózków z pełnym dozorem oraz co 60 dni przy zastosowaniu dozoru ograniczonego.

Warto wiedzieć, że wózki widłowe muszą być również poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym, przeprowadzanym nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Co w przypadku awarii?

Każda usterka wózka widłowego musi zostać odnotowana przez konserwatora w dzienniku konserwacji nawet w przypadku, gdy samodzielnie naprawił urządzenie. Maszyna, która miała poważniejszą awarię, musi zostać zgłoszona do Urzędu Dozoru Technicznego, którego pracownik przeprowadzi doraźne badanie eksploatacyjne wskazanego maszyny.

Koszty konserwacji wózka

Regularne konserwacje wózka widłowego wykonuje konserwator, który może być pracownikiem zatrudnionym w przedsiębiorstwie lub specjalistą z zewnętrznej firmy. Stawkę ustala się indywidualnie, jest to kwota w wysokości od 500 złotych za jeden wózek widłowy.

W przypadku wielu urządzeń w firmie warto zastanowić się nad opłacalnym rozwiązaniem: przygotowaniem pracownika do przeprowadzania przeglądów. Wybraną osobę należy skierować na specjalistyczne szkolenie, a poniesiony nakład zwróci się po kilku miesiącach.

W przypadku badań realizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego ich koszt został wyszczególniony w Ustawie (Dz. U. 2014 poz. 1675), a wynosi od 158,50 złotych do 407,00 złotych dla dwóch sztuk w zależności od rodzaju wózka.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa niezbędne jest wykonywanie okresowych badań technicznych oraz konserwacji posiadanych przez przedsiębiorstwo wózków widłowych. Korzyścią z takich wymogów jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ładunkom oraz utrzymanie przez wiele lat urządzeń sprawnych technicznie.

Najnowsze wózki widłowe w ofercie   Zobacz wszystkie